Tabela cene za SEO optimizaciju - Geos Media

Tabela cene za SEO optimizaciju

STARTER PAKET (150€)MEDIUM PAKET (250€)STANDARD PAKET (450€)PRO PAKET (850€)
 • Osnovna „on page“ optimizacija
 • Google, Bing, Yahoo
 • Analiza kljucnih reči
 • Procena konkurencije
 • Optimizacija svih strana pojedinačno
 • Cena je na mesečnom nivou
 • Osnovna „on page“ optimizacija
 • Google, Bing, Yahoo
 • Analiza ključnih reči
 • Procena konkurencije
 • Optimizacija svih strana pojedinačno
 • Izrada mreže linkova na relevantnim sajtovima,
 • Prijavljivanje sajta na lokalne listinge.
 • Cena je na mesečnom nivou
 • Osnovna „on page“ optimizacija
 • Google, Bing, Yahoo
 • Analiza ključnih reči
 • Procena konkurencije
 • Optimizacija svih strana pojedinačno
 • Izrada mreže linkova na relevantnim sajtovima,
 • Prijavljivanje sajta na lokalne listinge.
 • Izradu blog mreža.
 • Izradu članaka na dobro rangiranim bolgovima.
 • Cena je na mesečnom nivou
 • Osnovna „on page“ optimizacija
 • Google, Bing, Yahoo
 • Analiza ključnih reči
 • Procena konkurencije
 • Optimizacija svih strana pojedinačno
 • Izrada mreže linkova na relevantnim sajtovima,
 • Prijavljivanje sajta na lokalne listinge.
 • Izradu blog mreža.
 • Izradu članaka na dobro rangiranim blogovima.
 • Vodjenje google adwords kampanje
 • Cena je na mesečnom nivou
Napomena: Paket predvidjen za sajtove u nišama koje nemaju veliku konkurenciju. Optimalno vreme potrebno da bi seo optimizacija pokazala rezultate je 6 meseci.

 

NARUČI PAKET

Napomena: Paket prilagodjen sajtovima koji žele da budu dobro rangirani za ključne reči srednje konkurencije.  Optimalno vreme potrebno da bi seo optimizacija pokazala rezultate je 6 meseci.

 

NARUČI PAKET

Napomena: Paket prilagodjen sajtovima koji žele da budu dobro rangirani za ključne reči srednje-jake konkurencije. Uz paket dobijate poklon kreiranje Google adwords kampanje vrednosti 50 eura uz mogućnost doplate za nastavak kampanje. Optimalno vreme potrebno da bi seo optimizacija pokazala rezultate je 6 meseci.

NARUČI PAKET

Napomena: Paket prilagodjen sajtovima koji žele da budu dobro rangirani za ključne reči jake konkurencije. Uz paket dobijate kreiranje Google adwords i google adsense (brendiranje) kampanje vrednosti 50eura. Optimalno vreme potrebno da bi seo optimizacija pokazala rezultate je 6 meseci.

 

NARUČI PAKET